Tämän valekuoleman aikana kaljurotat pysyvät paikallaan, ja niiden syke ja hengitystiheys harvenevat. Oudointa on se, että kun happea ei ole saatavilla, alkavat ne käyttäytymään kuin kasvit: niiden solut siirtyvät käyttämään energianlähteenään fruktoosia normaalin glukoosin sijaan. Tällaista ei ole tavattu millään muulla eläinlajilla. Normaalitoiminnot palautuvat heti, kun happea on jälleen saatavilla.